Meny

ASKER OG BÆRUM POLITIHUNDELAG

Asker og Bærum Politihundelag ble stiftet i 1957 og er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund i politiet i Asker og Bærum. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund på opplæring og øvrige interesserte.
 
Målsettingen er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførere, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste, ordenstjeneste, og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet. Videre å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandører av hundefôr, treningsutstyr etc.
 
Hundeførerens daglige oppgave består av generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. det nedlegges mye arbeid i trening og opplæring av den enkelte politihund, og hundefører bruke store ressurser av egne midler og egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig innsats i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet.
 
Asker og Bærum Politihundelag ble i 2017 fusjonert inn i Oslo Politis Tjenestehundklubb , da det nye Oslo Politidistrikt ble opprettet. Dette distriktet dekker nå både Oslo, og Asker og Bærum.
 
Leder av politihundelaget er Tove Margrethe Håland, Hundetjenesten Oslo Politidistrikt, telefon 22 70 56 00.

                          

Magasinet Tjenestehundens Hverdag

ble første gang utgitt av Asker og Bærum Politihundelag, i samarbeid med Buskerud Politihundelag i år 2000. I 2017 utgis magasinet nå av Oslo Politis Tjenestehundklubb. Magasinet er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.

Formålet med magasinet, er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget, og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktet.

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i det nye Oslo Politidistrikt, kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag, bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.

 

Om politihunder, se fanen "Politihunder".

 

Tjenestehundens Hverdag inneholder artikler skrevet av hundeførere i fylkene. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika.

 

Magasinet distribueres kun i Asker og Bærum, og i Oslo. Derfor kontaktes kun næringslivet i her for annonsering. Magasinet distribueres både i papirformat og elektronisk.  

 

Ansvarlig redaktør for Tjenestehundens Hverdag er Morten Johansen, Hundetjenesten Oslo Politidistrikt, telefon 22 70 56 00.

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».