Meny

TELEMARK POLITIHUNDELAG

Telemark Politihundelag ble stiftet i 1984 og er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund innen politiet i Telemark. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund under opplæring og øvrige interesserte.

 

Målsetting er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i Telemark. Videre å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandørene av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Hundeførernes daglige arbeid består av generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. Det kreves mye trening og opplæring av den enkelte politihund. Hundefører bruke store ressurser av egne midler og egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig innsats i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet.

 

Telemark Politihundelag dekker i dag geografisk Telemark fylke. I dag er det både godkjente patruljehunder og godkjente narkotikahunder i Telemark.

Om politihunder: Se fanen «Politihunder».

 

Leder av Telemark Politihundelag er Nils Jørgen Stamland, Grenland politistasjon, telefon 35 90 64 00.

 

Magasinet Tjenestehundens Hverdag

ble første gang utgitt av Telemark Politihundelag i 1993, og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester. Telemark Politihundelag var det første politihundelaget i Norge som utga magasinet. Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktet.

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i Telemark kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.

 

Tjenestehundens Hverdag inneholder artikler skrevet av hundeførere fra fylket. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika.

 

Magasinet distribueres kun i Telemark. Derfor kontaktes kun næringslivet her for annonsering. Magasinet distribueres både i papirformat og elektronisk. 

 

Ansvarlig redaktør for Tjenestehundens Hverdag i Telemark er Kittil Haugen, Grenland politistasjon, telefon 35 90 64 00 

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».