Meny

ROMERIKE POLITIHUNDELAG

Romerike Politihundelag ble stiftet i 1972 og er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund innen politiet på Romerike. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund under opplæring og øvrige interesserte.

 

Målsetting er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet på Romerike. Vider å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandørene av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Hundeførerens daglige arbeid består i generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. Det nedlegges mye arbeid i trening og opplæring av den enkelte politihund. Hundefører bruker store ressurser ev egne midler og egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig innstats i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet.

 

Romerike Politihundelag dekker i dag geografisk hele Romerike. I dag er det både godkjente patruljehunder og godkjente narkotikahunder på Romerike.

Om politihunder, se fanen «Politihunder».

 

Leder av Romerike Politihundelag er Lillian Marie Tveit, Øst Politidistrikt, telefon 64 99 30 00. 

 

Magasinet Tjenestehundens Hverdag

ble første gang utgitt av Romerike Politihundelag i 1994, og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.

Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktet.

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet på Romerike kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.

 

Tjenestehundens Hverdag inneholder artikler skrevet av hundeførere fra Romerike. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika. .

 

Magasinet distribueres kun i Øst Politidistrikt. Derfor kontaktes kun næringslivet her for annonsering. Magasinet distribueres både i papirformat og elektronisk.

 

Ansvarlig redaktør for Tjenestehundens Hverdag på Romerike er Mathias Svendsen, Øst Politidistrikt, telefon 64 99 30 00

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».