Meny

NORSK POLITIHUNDELAG

Forløperen til Norsk Politihundelag var Norsk Politihundeforening som ble stiftet i 1916. Norsk Landsforening for bruk av politihunder ble stiftet i 1932. Første leder her var Opdagelseschef Reidar Sveen. I 1940 skiftet foreningen navn til Norsk Politihundelag. Norsk Politihundelag har i dag ca 450 enkeltmedlemmer og 17 lokale politihundelag som medlemmer.

 

Se for øvrig fanen «Om oss - Historikk / Stiftelsen av senere Norsk Politihundelag». 

 

Målsetting er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i Norge. Videre å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandørene av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Norsk Politihundelag har et tett samarbeid med Politiets Fellsesforbund, som er fagforeningen til ansatte i politietaten. 

Der blir de brukt som høringsinstans i hunderelaterte saker, gjennom arbeidsgruppe Hund.
Norsk Politihundelag er teknisk arrangør av Norsk mesterskap for både patruljehunder og narkotikahunder. Som medlem i Nordisk Polishundunion er de også med å arrangere Nordisk Mesterskap.


Leder av Norsk Politihundelag er Rune André Grimstad, Øst politidistrikt, telefon 64 99 30 00.

 

Magasinet Politihunden

 

ble første gang utgitt av Norsk Politihundelag i 1940, og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.

 

Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til videre drift av politihundelaget og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktetene

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i Norge kan gjennom annonser i magasinet Politihunden bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet i distriktene

 

Magasinet blir benyttet som et fagblad for hundetjenesten i politietaten innad i Politidirektoratet og i Justisdepartementet. Det distribueres til samtlige politi- og lensmannskontorer i Norge, Kriminalomsorgen, Forsvaret og Tollvesenet, vakt- og vekterselskaper, dyreklinikker, veterinærkontorer, ledende bedrifter og organisasjoner i Norge, samt alle annonsører og abonnenter.

Politihunden inneholder artikler skrevet av hundeførere fra hele landet. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika. Videre om debatter, produkttester, veterinærspalter etc.

 

Norsk Politihundelag kan nå også tilby annonsering på deres hjemmeside (startsiden) www.politihunden.no 


Ansvarlig redaktør for Politihunden er Leiv Kjetil Grimsrud, Stavanger Politistasjon, telefon 51 89 90 00. 

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».