Meny

TROMS POLITIHUNDELAG

Troms Politihundelag ble stiftet i 1978 og er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund innen politiet i Troms. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund under opplæring og øvrige interesserte.

 

Målsetting er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i Troms.Videre å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandørene av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Hundeførerens daglige oppgaver består av generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. Det nedlegges mye arbeid i trening og opplæring av den enkelte politihund. Hundefører bruker store ressurser av egne midler og på egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig innsats i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet.

 

Troms Politihundelag dekker i dag geografisk Troms fylke, inkludert kommunene som er en del av Midtre Hålogaland Politidistrikt. Videre jobber hundetjenesten på oppdrag både i  Finnmark og på Svalbard. I tillegg ble det i 2001 innført samarbeid innenfor redningstjenesten på Nordkalotten, slik at hundetjenesten vil kunne bistå på tvers av grensene mellom Norge, Sverige og Finland. I dag er det kun 4 stillinger for patruljehunder og 1 stilling for narkotikahund i Troms. Disse er stasjonert i Tromsø.

Om politihunder: Se fanen «Politihunder».

 

Leder av Troms Politihundelag er Dag Even Jakobsen, Tromsø politistasjon, telefon 77 69 85 00.

 

Magasinet Tjenestehundens Hverdag

ble første gang utgitt av Troms Politihundelag i 1998, og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.

Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktet.

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i Troms, Finnmark og Svalbard kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag, bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.

 

Tjenestehundens Hverdag inneholder artikler skrevet av hundeførere i Troms. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika.

 

Magasinet distribueres kun i Troms Politihundelags virkeområde. Derfor kontaktes kun næringslivet i disse fylkene for annonsering. Bladet distribueres både i papirformat og elektronisk

 

Ansvarlig redaktør for Tjenestehundens Hverdag i Troms er Marit Kiil Silli, Tromsø politistasjon, telefon 77 69 85 00.

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».


Se også www.politihunden.no