Meny

BUSKERUD POLITIHUNDELAG

Buskerud Politihundelag ble stiftet i 1987 og er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund innen politiet i Buskerud. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund under opplæring og øvrige interesserte.

 

Målsetting er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i Buskerud. Vider å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandørene av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Hundeførerens daglige arbeid består av generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. Det nedlegges mye arbeid i trening og opplæring av den enkelte politihund. Hundefører bruker store ressurser av egne midler og egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig innstas i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet.

 

Buskerud Politihundelag dekker i dag geografisk hele Buskerud fylke. I dag er det både godkjente patruljehunder og godkjente narkotikahunder i Buskerud.

Om politihunder, se fanen «Politihunder». 

 

Leder av Buskerud Politihundelag er Merete Rilvaag, Drammen politistasjon, telefon 32 80 55 00.

 

Magasinet Tjenestehundens Hverdag

ble første gang utgitt av Buskerud Politihundelag i samarbeid med Asker og Bærum Politihundelag i år 2000, og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.

Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktet.

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i Buskerud kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag, bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.

 

Tjenestehundens Hverdag inneholder artikler skrevet av hundeførere i Buskerud, Asker og Bærum. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika.

 

Magasinet distribueres kun i disse fylkene. Derfor kontaktes kun næringslivet her for annonsering. Bladet distribueres både i papirformat og elektronisk.

 

Ansvarlig redaktør for Tjenestehundens Hverdag er Kittil Haugen, telefon 916 21 499. 

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».

Se også www.buskerud-politihundelag.com