Meny

HEDMARK OG OPPLAND POLITIHUNDELAG

Hedmark og Oppland Politihundelag ble stiftet i 1971 og er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund innen politiet i Hedmark og Oppland. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund under opplæring og øvrige interesserte.

 

Målsetting er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i Hedmark og Oppland. Videre å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandørene av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Hundeførerens daglige arbeid består av generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. det nedlegges mye arbeid i tening og opplæring av en politihund. Hundefører bruker store ressurser av egne midler og egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig innsats i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet.

 

Hedmark og Oppland Politihundelag dekker i dag geografisk både Hedmark og Oppland fylke. I dag er det både godkjente patruljehunder og godkjente narkotikahunder i her.

Om politihunder, se fanen «Politihunder».

 

Leder av Hedmark og Oppland Politihundelag er Pål Sverre Andersen, Hamar Politistasjon, telefon 62 53 90 00.

 

Magasinet Tjenestehundens Hverdag

ble første gang utgitt av Hedmark og Oppland Politihundelag i 1994, og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.

Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktet.

Fra 2022 ble magasinet utgitt i samarbeid med Trøndelag Politihundelag.

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i Hedmark og Oppland kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag, bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.

 

Tjenestehundens Hverdag inneholder artikler skrevet av hundeførere i fylkene. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika.

 

Magasinet distribueres kun i Hedmark og Oppland. Derfor kontaktes kun næringslivet i disse fylkene for annonsering. Bladet distribueres elektronisk.

 

Ansvarlig redaktør for Tjenestehundens Hverdag i Hedmark og Oppland er Per Espen Bolstad, Hamar politistasjon, telefon 62 53 90 00

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».