Meny

OSLO POLITIS TJENESTEHUNDKLUBB

Oslo Politis Tjenestehundklubb (OPTK) ble stiftet 16. mars 1926 og er landets eldste politihundelag. OPTK er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund innen politiet i Oslo. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund under opplæring og øvrige interesserte.

 

Målsetting er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i Oslo. Videre å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandørene av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Hundeførerens daglige arbeid består av generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. Det nedlegges mye arbeid i trening og opplæring av en politihund. Hundefører bruker store ressurser av egne midler og egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig jobb i arbeidet mot kriminalitet og narkotikavirksomhet.

 

OPTK dekker i dag geografisk Stor-Oslo, samt Asker og Bærum, men er også bistandsansvarlig for Norge med sine bombehunder. I dag er det både patruljehunder, narkotikahunder i Oslo. I tillegg har Oslo et antall spesialutdannede bombehunder. Bombehundene er plassert sentralt i Oslo, de både konge og regjering sitter her, samt at langt de fleste statsbesøk skjer i Oslo. Bombehundene skal betjene hele landet. Ved KRIPOS er det også stasjonert brannhunder, samt kriminalsøkshunder. Disse er også bistandsansvarlige for hele landet.

Asker og Bærum Politihundelag ble fusjonert inn i OPTK i 2017.

Om politihunder, se fanen «Politihunder».

 

Leder av Oslo Politis Tjenestehundklubb er Tove Margrethe Håland, Hundetjenesten Oslo Politidistrikt,  telefon 22 70 56 00.

 

Magasinet Tjenestehundens Hverdag

ble første gang utgitt av OPTK i 2000, og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.

Før dette, het magasinet Oslos Politihunder og kom ut første gang i år 1996. 

 

Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktet.

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i Oslo, og i Asker og Bærum, kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag, bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.

 

Tjenestehundens Hverdag inneholder artikler skrevet av hundeførere i OPTK. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika.

 

Magasinet distribueres kun i Oslo, samt i Asker og Bærum. Derfor kontaktes kun næringslivet her for annonsering. Magasinet distribueres elektronisk.

 

Ansvarlige redaktører for Tjenestehundens Hverdag i Oslo er Kristin W. Digranes og Lars Kristiansen, Hundetjenesten Oslo politidistrikt, telefon 22 70 56 00.

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».