Meny

ØSTFOLD POLITI'S TJENESTEHUNDKLUBB

Østfold Politi's Tjenestehundklubb (ØPTK) ble stiftet i 1969 og er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund innen politiet i Østfold politidistrikt. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund under opplæring og øvrige interesserte.

 

Målsetting er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i Østfold. Videre å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å bedre vilkårene fra leverandørene av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Hundeførerens daglige arbeid består i generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. Det nedlegges mye arbeid i trening og opplæring av en politihund. Hundefører bruke store ressurser av egne midler og på egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig innstats i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet. 

 

ØPTK dekker i dag det geografiske området som tilhører Øst politidistrikt. I dag er det både godkjente patruljehunder og  godkjente narkotikahunder her. En av brannhundene er hos KRIPOS i Oslo er også medlem i ØPTK. Om politihunder: Les fanen «Politihunder».

 

Leder av Østfold Politi's Tjenestehundklubb er Rune André Grimstad, Øst Politidistrikt, telefon 64 99 30 00.

 

Magasinet Tjenestehundens Hverdag

ble første gang utgitt av Østfold Politi's Tjenestehundklubb i 1994, og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.

Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget og å bygge opp og styrke hundetjenestens arbeid i distriktet.

 

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i Øst Politidistrikt, kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag, bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.

 

Tjenestehundens Hverdag inneholder artikler skrevet av hundeførere i Østfold. Her får vi et innblikk i hundepatruljens arbeid og oppdrag, alt fra søk etter savnede, tyver, bevismateriale og søk etter narkotika.

 

Magasinet distribueres kun i Øst Politidistrikt.  Derfor kontaktes kun næringslivet her for annonsering. Magasinet distribueres både i papirformat og elektronisk.

 

Ansvarlig redaktør for Tjenestehundens Hverdag, er Mathias Svendsen, Øst Politidistrikt, telefon 64 99 30 00.

 

For annonsering: Se siden «Kontakt oss».