Meny

AGDER POLITIHUNDELAG


Agder Politihundelag ble stiftet i 1979 og er en interesseorganisasjon for alle som jobber med hund innen politiet i Agder. Medlemmene består av hundeførere med godkjent hund, hundeførere med hund under opplæring og øvrige interesserte.

Målsettingen er å fremme interessen for bruk av hund i tjeneste, bedre de økonomiske vilkårene for hundeførerne, styrke tjenestehundens rolle i redningstjeneste og i arbeid mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i Agder. Videre å forbedre ekvipasjens kvalitet gjennom skolering, bedre treningsforhold etc. Hundelaget søker også å forbedre vilkårene fra leverandører av hundefôr, treningsutstyr etc.

 

Hundeførerens daglige arbeid består av generell ordenstjeneste, forebyggende arbeid, oppklaring av lovbrudd, samt en lang rekke oppgaver som bare kan løses ved hjelp av hund. Det nedlegges mye arbeid i trening og opplæring av en politihund. Hundefører bruker store ressurser av private midler og egen fritid, for å kunne gjøre en best mulig innstas i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet.

Agder Politihundelag dekker i dag geografisk både Aust- og Vest-Agder. I dag er det stasjonert 5 godkjente patruljehunder og 2 godkjente narkotikahunder i Kristiansand, 1 godkjent narkotikahund i Grimstad, 3 godkjente patruljehunder i Arendal og 1 godkjent patruljehund i Farsund.

Om politihunder: se fanen «Politihunder».

Leder av Agder Politihundelag er i dag Lasse Moe ved Farsund politistasjon, telefon 38 39 58 00. 
 
Magasinet Tjenestehundens Hverdag 
ble første gang utgitt av Agder Politihundelag i 1998 og er politihundelagets viktigste markedsføringsorgan for sine tjenester.
Formålet med magasinet er å skaffe økonomiske midler til drift av politihundelaget og å bygge opp hundetjenesten i distriktet gjennom annonsesalg.

Politihunden er et av politiets viktigste verktøy i kampen mot kriminalitet og narkotikavirksomhet i nærmiljøet. Næringslivet i Agder kan gjennom annonser i magasinet Tjenestehundens Hverdag bidra vesentlig til det arbeidet hundetjenesten gjør for å trygge nærmiljøet.
 
Magasinet inneholder artikler skrevet av hundeførere i Agder. Her får vi et innblikk i hundepatruljens daglige arbeid og oppdrag, alt fra søk etter avnede, tyver bevismateriale og søk etter narkotika.
 
Magasinet distribueres kun i Agder-fylkene. Derfor kontaktes kun næringslivet i disse fylkene for annonsering. Magasinet distribueres både i papirformat og elektronisk.
 
Ansvarlig redaktør for magasinet er Leif Erik Garthus, Politihuset i Kristiansand, Agder Politidistrikt, telefon 38 13 60 00.
For annonsering: Se siden «Kontakt oss»