Meny

"politihunden" -NPHL's eget blad


Fra NPHL's stiftelse i 1932, hadde det vært syslet med tankene om et eget blad som kunne fungere som bindeledd mellom medlemmene, samt gi informasjon om politihundene både innenfor og utenfor egen etat. Den første styrebeslutningen om bladet, finner vi i en styreprotokoll fra den 28. februar 1940. Her står det: «Styret ga sekretæren fullmakt til å søke utgitt et tidsskrift, Politihunden, med ham som redaktør. Skriften kan utgis en gang pr. måned. Det bør søkes trykt, men trykkingen må ikke medføre utgifter. Hvis trykkingen kan ordnes gratis, bevilges inntil videre for stensilering.»

 

Dette var rammebetingelsene bladets første redaktør skulle få. Det ble ingen enkel oppgave. Den kommende redaktør, Ivar Stenbeck, arbeidet med oppgaven med stor kraft, og i styreprotokollen av den 24. september 1940 fremgår det at: «Styret er enig om å utgi tidsskriftet Politihunden.»

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                             Nr. 1 Desember 1940. Bildet: Politihundelagtes egen tispe, Mia von Schneekenstein

 

Det var stor pessimisme innen styret, men alle ønsket et tidsskrift. Redaktør Ivar Stenbeck hadde ideene klare. Tidsskriftet skulle være i A5 format, forglanset papir og pen utførelse, for øvrig med stadig nye bilder på forsiden. Først av våre kjente hunder, siden med mennene bak hundene.  Slik lå saken an da han begynte på en rundtur i byen. Tidsskriftet skulle trykkes og distribueres gratis til alle medlemmene (organisasjonen hadde ikke penger til porto). Videre  måtte det sendes til våre naboland og eventuelt andre innflytelsesrike personer.

 

Han forsøkte først de største trykkeriene, uten resultat. Det var restriksjoner, papirmangel, forbud mot nye publikasjoner etc. Til slutt traff han hans gamle venn, herr Aasmund Engen, og i løpet av ettermiddagen var alt klart. Engen skulle forsøksvis sende ut et en del nummer uten utgift for oss, mot at han fikk en viss plass med annonser i skriftet. Stenbeck skulle skaffe redaksjonelt stoff til hvert nummer. Dermed kom første utgave av Politihunden ut desember 1940. Det lå i postkassen til alle medlemmene, samt på alle landets politikamre.

 

Det var et varmt og kameratslig håndslag som disponent Aasmund Engen og hans annonsekontor ga Norsk Politihundelag i 1940, ved opprettelsen av den første kontrakten for utgivelse av medlemsbladet Politihunden. For sin personlige innsats for bladet gjennom en årrekke, ble Aasmund Engen tildelt Norsk Politihundelags orden i sølv den 4. desember 1957.

 

Aasmund Engens Annonsekontor AS hadde kontrakt på utgivelsen av tidsskriftet frem til 1971, da Nordisk Tidsskriftreklame AS fikk ansvar for utgivelsen. Dette er samme firma som hadde kontrakt for utgivelsen av Politiidrett. Denne utgiveren hadde ansvaret for magasinet i godt og vel 30 år, frem til Tjenestehundens Hverdag AS overtok i 1999. I 2015 overtok Tidsskriftet Tjenestehunden AS ansvaret. Bak dette selskapet står de samme personene fra Tjenestehundens Hverdag AS, så kompetansen og samarbeidet er vel ivaretatt her.

 

Bladet har hatt en god utvikling i denne perioden, og har fått en meget god layout. Det er vel heller ingen hemmelighet at Politihunden nå er blitt NPHL viktigste inntektskilde og informasjonskanal.