Meny

Om oss

GRUNNLAGET FOR ETABLERINGEN AV MAGASINET TJENESTEHUNDENS HVERDAG.
ÅRSAKEN TIL AT NORGE I DAG HAR DEN HUNDETJENESTEN VI HAR I POLITIET I DAG.

 
Norge fikk sin første godkjente politihund i 1913. Den ble godkjent i København 17. mai og hundefører var overkonstabel Syver Bråten fra Sarpsborg med hunden Mira. Hundetjenesten i Norge har siden starten vært basert på idealisme og egeninnsats av den enkelte hundefører. Økonomisk har den helt frem til 2004 nesten utelukkende eksistert basert på privat økonomi hos hundefører og dennes families interesse for hund.
 
Til tross for at hundetjenesten har reddet utallige liv, fra barn til eldre, forhindret og avverget utallige opptøyer og menneskelige skader, funnet uvurderlige gjenstander og bevismateriale, funnet mang en tyv og kjeltring som et menneske, med sine begrensede egenskaper og hjelpemidler aldri ville ha funnet alene, og sist, men på langt nær minst, bidratt til størstedelen av alle narkotikafunn og beslag bare en hund med sin enorme luktesans kan finne, har hundefører levd under kummerlige kår fra sin arbeidsgiver helt frem til 2004, da en forbedret hundeavtale kom på plass.
 
Å investere i, og å trene opp en politihund, krever avståelse fra mange andre ønsker, interesser og ikke minst, egen fritid hos den enkelte hundefører. Fra et potensielt hundeemne blir innkjøpt (som regel en valp rundt 1 år gammel) til den er moden for godkjenning som politihund, tar det 2 år med beinhard trening, som oftest på egen fritid, før den kan sendes til en endelig godkjenning ved Politihøyskolens hundeavdeling, Sæter Gård, Kongsvinger.
 
Etter godkjenning skal hunden igjen godkjennes hvert 2. år. Dette krever samme innsats med treningstimer, samme intensitet, idealisme og ikke minst støtte fra egen familie.
 
I 1992 erfarte/innså ildsjeler i hundetjenesten i Telemark at rekrutteringen til hundepatruljen var skremmende liten. Ingen unge politibetjenter var villige til å investere/yte noe ut over vanlig politiarbeid/jobb. Den belastende økonomiske siden var den sterkeste begrunnelsen.
 
Hovedorganisasjonen Norsk Politihundelag hadde hatt sitt eget fagblad, Politihunden, siden 1940, som ikke minst økonomisk var kilden til videre drift av organisasjonen sitt arbeid. Her kan utrykket ”Regner det på presten, så drypper det på klokkeren” godt brukes. Dette, da alle politihundelag som var medlem i Norsk Politihundelag, selvfølgelig dro nytte av denne organisasjonens arbeid. Men, det dryppet ikke nok, i alle fall ikke i Telemark.
 
Derfor kopierte styret i Telemark Politihundelag i 1992 ideen fra hovedorganisasjonen om et eget magasin for hundetjenesten i Telemark, for på den måten å kunne skaffe økonomiske midler til videre drift av politihundelaget og å kunne bevare og igjen bygge opp og styrke hundetjenesten i Telemark. Etter godkjenning fra Norsk Politihundelag, samt velsignelse fra politimesteren i Telemark om utgivelse av et slikt magasin, kom den første utgivelsen av magasinet Tjenestehundens Hverdag ut i 1993. 
 
Resultatene i Telemark viste seg nesten på dagen fra første utgivelse. Økonomisk var det en suksess for Telemark Politihundelag, og interessen fra potensielle hundeførere økte. Konsekvensen var ikke minst en suksess for innbyggere i Telemark, da en styrket hundetjeneste uten tvil kommer publikum til gode i form av en reduksjon av kriminalitet, narkotikavirksomhet og ikke minst, bidrag til å trygge nærmiljøet.
 
Rundt omkring i landets øvrige politidistrikt og politihundelag, var situasjon ganske lik den Telemark hadde før Tjenestehundens Hverdag ble lansert her. Hva man imidlertid oppnådde av svært positive resultater i Telemark, kunne jo være ”redningen” for også andre distrikter?
 
Vi utgir i dag Tjenestehundens Hverdag for hele 13 lokale politihundelag i Norge. Videre samarbeider vi også med hovedorganisasjonen Norsk Politihundelag med hovedorganet Politihunden. Uten disse magasinene vil Norges befolkning ikke hatt den støtten eller hundetjeneste de i dag nyter godt av. Dessverre skrives/nevnes det i media alt for lite om den enorme og verdifulle jobben disse firbente politibetjenter og deres eiere utfører. Derfor er nå magasinene Tjenestehundens Hverdag og magasinet Politiet blitt deres viktigste markedsføringsorgan for deres tjenester.
 
Alt redaksjonelt stoff i magasinene er politihundelagenes eget ansvar, gjennom deres ansvarlige redaktører. Tidsskriftet Tjenestehunden AS leverer økonomien til politihundelagene gjennom egne avtaler, er ansvarlig for annonsesalget og markedsføringen, det grafiske arbeidet, trykkingen og distribusjonen.
 
Våre ansatte er ikke ansatt i politiet, men de er ansvarlige for sine egne politidistrikter og politihundelag. På denne måten kan de enkelte politihundelag være forsikret om at de blir tatt hånd om på den beste måten, samt at våre annonsører kan være forsikret om at deres investering i annonse, og dermed et tryggere nærmiljø, kommer deres eget distrikt og nærmiljø til gode.
 
I 2007 skjedde det utrolige: For første gang i historien vant en ekvipasje (hund og fører) både Nordisk Mesterskap for patruljehunder, norgesmesterskapet for patruljehunder samt utmerkelsen Årets Politihund, leder Annfinn Storkås, Telemark Politihundelag.