Meny

politihøgskolens utdanningssenter - sæter gård, kongsvinger

Den 28. mai 1989 ble avtale om leie av Sæter gård underskrevet av PHL og Hedmark Fylkeskommune, som da stod som eier av stedet. Med ene enorm stor dugnadsvirksomhet fra lagets medlemmer i to hektiske sommermåneder, stod stedet klart til å ta i mot det første hundekurset i august samme år. I tiden som fulgte var det stor aktivitet på Sæter gård. De medlemmene som var  inne på kurs, enten som elever eller instruktører, la ned et stort antall dugnadstimer på stedet. Det ble snekret, malt og innredet en stor bygningsmasse i løpet av kursperioden. Hele hotellinnredninger ble kjøpt. Da Atlantic hotell i Sandefjord ble bygd om og alt gammelt inventar skulle selges, ble dette kjøpt for den nette sum av  kr. 250.000,-. Hundeførere fra området rundt Oslofjorden sto for demontering og transport, mens hundeførerne fra Hedmark og Oppland, med noen fra øvrige distrikter stod for mottak og montering. Alt dette skjedde med god hjelp fra Kongsvinger kommune, som stilte med et arbeidslag fra en arbeidstreningsgruppe.

 

Her skal nevnes Hans Reum, fra kommunenes tekniske etat, var fra første dag positivt opptatt av at prosjektet skulle lykkes. Han fungerte både som vaktmester og byggeleder for de arbeidene som ble igangsatt. Fra Norsk Politihundelag sin side var redaktør, Per Olav Utgaard, stedets drifts-leder den første sommeren.

 

I tiden som fulgte var det stor aktivitet p Sæter Gård, ikke bare fra politiet, men også fra sivile klubber og foreninger. Både tollvesenet, forsvaret og fengselsvesenet benyttet kurssenteret flittig. Noe som vakte oppsikt var at også svensk politi i stor utstrekning la en del av kursvirksomheten til den norske siden av grensen og Sæter gård. For å drive et slikt kurssenter som var åpent for alle, krevdes det en del formaliteter. Det ble registrert i Brønnøysund, det ble innhentet nødvendige tillatelser for servering etc. Det ble nødvendig å ansette en del fast personell, som kontorleder, vaktmester, røkter, samt en person med ansvar for kjøkken og internat.

 

Etter ett års drift ble det besluttet at Hedmark Fylke skulle selge sæter gård, og etter noen runder endte det med at Kongsvinger kommune kjøpte stedet for 3. mill. kroner.

Norsk Politihundelags Kurssenter B/A fikk nå en fornyet kontrakt med kommunen, men måtte betale en årlig leie på kr. 225.000,- for stedet. Kontrakten hadde en gyldighet på 20 år.

I perioden som fulgte var det full drift p kurssenteret. Det game grisehuset ble bygget om til en moderne kennel/hundestall med plass til 36 hunder, alle med egen innvendig og utvendig løpegård. Her ble det tatt inn hunder for test og utprøving som tjenestehunder. I disse årene ble det anskaffet en del hunder til hundeførere i olitiet.

 

Da Vardåsen leir skulle bygges om til skole for luftforsvaret, leide forsvaret seg inn på Sæter gård med en hel kasse befalselever i et skoleår. Dette var en leieavtale som kom godt med etter alle nyinvesteringer som ble gjort på stedet.

 

I 1991, da det ble bestemt at Politiskolen skulle over fra en ren etatskole til Politihøgskole, kom man frem til at skolen trengte et politioperativt utdanningssenter. Etter en prosess ble det i 1992 satt inn en annonse i flere riksaviser, hvor man søkte etter et slikt egnet sted, som kunne bygges opp som et fremtidig utdanningssenter for den nye Politihøgskolen. I samarbeid med Kongsvinger kommune, ble det raskt fattet en beslutning om at kommunen skulle tilby Politihøgskolen å overta stedet Sæter gård som et fremtidig utdanningssenter. NPHL ville i så fall la kommunen få innløse den inngåtte kontrakt.

 

Sammen med en rekke andre aktuelle steder, ble Sæter gård vurdert og var med i sluttrunden. Et høringsnotat fra fylkesmannen i Hedmark, tidligere statsminister Oddvar Nordli, fastslo at «Politihøgskolens Utdanningssenter måtte legges til den nedlagte sivilforsvarsleieren i Nord-Odal, men at Politihundeskolen måtte legges til Sæter gård i Kongsvinger.»

 

Slik ble det. Disse to stedene ble valgt. Norsk Politihundelags Kurssenter BA opphørte den 31.12.1994. Politihøgskolen kunne overta stedet den 01.01.1995. Kommunen innløste kontrakten med kr. 550.000,-, som ble tilbakeført Norsk Politihundelag. Dette var en erstatning for de verdier laget hadde tilført stedet gjennom sitt arbeid og dugnadsinnsats.

 

For Politihøgskolen, som nå drifter stedet, ble naturlig å kalle stedet Politihøgskolens Utdanningssenter, Sæter gård. For Norsk Politihundelag og hundeførerne i politiet, er Sæter gård blitt det som var «Kennel Politihundegården» i 1936. Her drives i dag anskaffelse og opplæring av hunder til politiets tjeneste, samt godkjenning av den enkelte politihund. Det er ansatt fast personell til å ta seg av disse gjøremålene.