Meny

Politihunder

Det er i dag forskjellige typer godkjenninger av politihunder i Norge. Her er en kort beskrivelse av disse. Hvert år arrangeres det egne norgesmesterskap for patruljehunder og narkotikahunder. Vinnerne av disse blir sendt som deltakere til Nordisk Mesterskap for politihunder, der Norge, Sverige og  Danmark. Norge har alltid hevdet seg i toppen her.

En politihund er i dag å regne som en "offentlig tjenestemann". Den pensjoneres i tjeneste når den er 10 år gammel ,men det kan søkes om dispensasjon for ytterligere 6 måneder.

 

Patruljehund:
Patruljehunden er blant annet opplært til søk etter savnede (herunder også tyver), bevismateriale etc. Den er til stor hjelp i det daglige politiarbeidet med opprettholdelse av ro og orden, og kommer ofte privatpersoner til nytte. Man leser og hører ofte om oppdrag utført av patruljehundene. Det man fort glemmer, er den preventive og forebyggende effekten en patruljehund har. For eksempel når den går fotpatrulje med sin eier i gatene på kvelds- og nattetid. Mangt et slagsmål har løst seg opp før det virkelig har braket løs, bare ved hundens tilstedeværelse.

​For å komme betraktning som patruljehund i politiet, må hunden bestå en grundig funksjonsanalyse. Dette er en mental test av hundens funksjonalitet og personlighet. Testen kan enten bestås eller ikke bestås, og gjennomføres som regel når hunden er 1 år gammel. For hunder som passerer testen, starter en omfattende trening opp mot godkjenning. Denne treningen omfatter lydighet, feltsøk, spor, rundering, natt-rundering og angrep. (se «Definisjoner» under)

​Den mest vanlige patruljehund i politiet er schäferhund, men den belgiske fårehundrasen, malinois, blir også nå mye brukt

Alle politihunder skal re-godkjennes hvert 2. år 

 

Narkotikahund:
Denne er spesialtrent til søk etter alle kjente narkotiske stoffer, og er den viktigste ressursen man har i kampen mot det stadig økende narkotikaproblemet i Norge. Narkotikahunden kan også mer enn å finne stoff gjemt i en leilighet eller en bil. De går for eksempel like godt spor etter en biltyv som har stukket av fra en kræsjet bil, som en patruljehund.

Narkotikahunder må kunne gjennomsøke objekter som personer, kjøretøy, bygninger, båter, fly, bagasje osv.

Narkotikahunder er typiske, energiske hunderaser, med spesielt godt utviklet luktesans.
 
Bombehund:

Bombehunden er spesialtrent til søk etter sprengstoff. Kun Oslo politidistrikt har denne type hunder. Begrunnelsen er at dette er en ekspertutdanning og bør brukes/skoleres best mulig. Da bør man også være samlet. Bombehundene bistår hele landet ved behov, og kan også ha oppdrag utenfor landets grenser.
 
Kriminalsøkshund:

Likhunder finnes ikke i  Norge i dag i den form publikum kjenner dem fra media. Noen patruljehunder har imidlertid fått en noe mer omfattende opplæring enn patruljehunder ellers i landet. De kalles kriminalsøkshunder. De har evnen til å finne nedgravde lik, eller blodflekker og sædflekker på et begrenset åsted. En ny utdanning av «rene» likhunder er til vurdering i POD (Politidirektoratet), og man ønsker både fra hundetjenestens side og fra POD, at denne utdanningen da blir lagt inn under KRIPOS på samme måte som brannhundene.
 
Brannhund:
Brannhunden er spesialtrent til søk etter brennbare stoffer. Disse er i dag stasjonert hos KRIPOS og bistår hele landet ved behov.
 
Vinterutdanning:
 
Et antall tjenestehunder i hvert politidistrikt er tilført ekstrakunnskap når det gjelder fjellredning. De blir skolert i snøsøk (lavine) og redning i vinterfjellet.

Definisjoner:

Lydighet: Hunden skal kunne en del lydighetsøvelser som fri ved foten, apportering av metallgjenstander og tung apport, hals på kommando, fritt hopp, klatrehopp samt fellesdekk.

Feltsøk: Hunden skal finne fire gjenstander i et felt som er 30 x30 meter. Gjenstandene, som maksimum er like store som en fyrstikkeske, er blitt lagt ut 2 timer før søken starter. Tid til disposisjon er 10 minutter.

Spor: Hunden skal kunne søke opp et innenfor et område på 100 , og følge dette sporet til slutten. Det er lagt ut fire gjenstander. Sporet er minst 2 timer gammelt, og minst 1,5 km langt.

Rundering: Hunden skal g\finne to figuranter i et område på 100 x 800 meter. Hunden skal melde funn ved å halse på figuranten, og bevokte denne til fører kommer. Hunden vil ikke bestå testen dersom den ikke halser på figuranten, forlater figurant før fører kommer, eller biter figuranten.

Natt-rundering: Hunden skal finne en figurant u\inne i et mørklagt industrilokale, for eksempel verkstedhall, større lager og lignende Det er ikke anledning til å bruke lys. Når hunden har funnet figuranten, kreves det det samme av den som vanlig rundering. Figuranten skal kort etter at hunden har halset, prøve å skremme bort hunden ved bråk, f. eks. slå med en skiftenøkkel på en metalltønne.

Angrep: Hunden skal prøves i fire forskjellige angrepsøvelser. Hunden skal vise fryktløshet for slag og for skudd, forsvar av fører, samt avbrutt angrep med påfølgende bevoktning og angrep.